Eia kahi hunahuna no kēlā wahi pana o Moloka`i nui a Hina:

Kūpa‘a kumuone Kaiehu i ke Kuapā
Steadfrast is the sandstone of Kaiehu in the Kuapā wind

He pāhili kuehu ‘ehu kai i ka pali Kapele
A strong wind kicking up sea spray on the cliffs of Kapele

Ka makani ho‘okālele ‘akoko ma Keonelele
The wind that makes the ‘akoko lean at Keonelele

Kahi āukauka i‘a kanalani, kia‘i kupa‘āina
Place of abundant fishing grounds, guarded by native ones

Kahi kalaina wāwae o ke kāula ‘o Ku‘una
Place of the carved footprints of the prophet Ku‘una

Ku‘una ho‘i ka manawa i ke kaha pueo
The soul is eased indeed by the hovering owl

Kilo i ka mana pu‘eone, hale ‘ua‘u kani
Guarding the branched sand-dunes, where ‘ua‘u kani live

Kani ka leo o neia mau kahu o ka ‘ena‘ena
The voice sounds of these caretakers of the ‘ena‘ena

Mai ‘ena i ke kanaka laka o nei ‘āina
Don't shy away from the person so fond of this land

‘O Mo‘omomi ho‘i, e ō mai nei, e
It is Mo‘omomi indeed, make answer here

NOTES:

Raw material:
Wind names: Kuapā
Place names: Mo‘omomi, Keonelele, Kaiehu, Kawa‘aloa, Kalani, Waiakanapō
Plants, animals: ‘aki‘aki, hinahina, ‘ua‘u kani, ‘ena‘ena, honu, naupaka, ‘akoko, pāmakani, pueo
Fish and mea ulu kai: enenue, moi, limu kohu, limu kala, kauna‘oa, uhu
Features: makani, ehu kai, pali, one, kumuone, pu`eone
Processes: blowing sand, salt spray, nesting turtles, burrowing `ua`u kani seabirds, veg holding the sand,
Unu ko‘i: adze flakes

Wordplay:
kuehu – to kick up spray or dust
to play with Kaiehu, ehu kai

kū pa‘a -- to stand firm, faithful, determined
to play with pa‘akai

lele – to fly, to move rapidly out, to land
to play with Keonelele

Ua kōkō‘ula – spreading red, as a rainbow
kokololio – to flow strongly, sharp, swift wind gust, blow in gusts
To play with ‘akoko, makani, ‘au

Ku‘una, name of kāula wahine kalaina wāwae, who lived at Keonelele

Pāhili – strong-blowing wind

Views: 69

© 2020   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service