Gia trưởng là từ chỉ người làm chủ gia đình, người các trách nhiệm gánh vác những tránh nhiệm to lớn trong gia đình. #giatruong #danonggiatruong #giatruongnamtt Chi tiết: https://www.namtt.com/review/gia-truong

Views: 5

Comment

You need to be a member of Maoliworld to add comments!

Join Maoliworld

© 2023   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service