Oli Kahea
Entrance Chant


'Ohu'ohu O'ahu i ka lei 'ohi'a Laka
Oahu is adorned in a lei ohia of Laka

La'au pua 'ula hikina, kea komohana
Tree with red blossom eastward, white westward

Komo ka 'ohu i ka hana komo 'apana
The mist enters on its dutiful district rounds

Hana ka 'ohu e ho'ohui ke ala 'ohi'a
The mist combines the fragrance of ohia

'Ohu kani 'ohi'a wehiwa noho kuahiwi
The mist that waters the sacred ohia of the uplands

'Ohu 'ohumuhumu ka wahine noho mauna
The mist that lends ear to the woman of the mountain

'Ohu pahio i ka pali ku kawahawaha
The mist that leans on the straight furrowed cliff

Pali ku i ka pa makani ku makua
A cliff that stands in the strong gusts of the ku makua wind

Hakali ka 'ohu, lewa 'ia e ka Laua'e
The mist is placed high, lifted there by the Lauae wind

Haka 'ano 'ole keia 'ohu nokenoke
Without break is this continual mist

Haka lala ke kia manu i ka 'ohu, i ka 'ohi'a hamau
The bird-catcher awaits silently in the mist on the branch of the ohia hamau

Mai ho'ohamau i ka leo o ka lehua 'apane
Don't silence the voice of the red lehua

A pane mai paha i keia mamo e!
Until an answer, perhaps, is given to this descendant


Haku 'ia e Kamuela 'Ohukani'ohi'a Gon III ma ka la ma hope o ka 'uniki 'ana ona he kahuna kakalaleo, Pepeluali 22, 2003, Papa 'Uniki Laua'e o Kumu John Keolamaka'ainana Lake. Nui na mea hili 'ia ma keia oli: na 'ano like 'ole 'ohi'a a me lehua ('apane, mamo, hamau, a me Laka), na 'ano 'ohu: ho'ailona hana kahuna (komo 'apana, hui, 'ohumuhumu), a me na mea ho'ohanohano no Kumu Lake a me ka Papa Laua'e (Ku makua, makani Laua'e, lehua 'apane). Wahi a ka mo'olelo, he pua 'ula ko ka 'ohi'a Laka ma ka 'ao'ao hikina, a ma ka 'ao'ao komohana, he pua kea kona. 'O O'ahu ke one hanau o ka mea haku. He ho'okupu aloha keia no Kumu Lake a me ka Papa Laua'e, a he mea ho'omanao o ka inoa 'Ohukani'ohi'a.

Composed by Samuel Ohukaniohia Gon III on the day following his passage as a kahuna kakalaleo, February 22, 2003, the Lauae Class of Kumu John Keolamaka.. ohia and lehua (red, yellow, silent, and of Laka), the forms of mist symbolic of the kahuna's work (appointed rounds, joining, counseling), and honorifics on Kumu Lake and the Laua`e Class (strength, support, wisdom). According to tradition, the ohia Laka bears red flowers on the east and white on the west. Oahu is the birth island of the composer. This is an offering of aloha to Kumu Lake and the Papa Lauae, and a name chant for Ohukaniohia.

Views: 89

Comment

You need to be a member of Maoliworld to add comments!

Join Maoliworld

Comment by Ikaika Hussey on February 25, 2008 at 10:55pm
He mai, e mai, eia no makou e...

© 2023   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service