AIA I KA'UKU, KAHI O KAMAPUA'A


Eia ke noho nei 'o Kamapua'a, ke kupua pua'a o Hawai'i. He luana iki keia i ka hakaka mau 'ana ia Pele, ke akua ahi, ka wahine 'ai honua, ke akua o na pohaku 'ena'ena. I Ka'uku ka ma'ukele, ma'o loa aku o na moku 'o Puna me Ka'u. Aia no ma Kilauea ke ahi a'a mau loa o Pele. I ke kaua 'ana mai o Kamapua'a (he akua o ke ao, o ka ua, a me ka nahelehele no ia) me Pele (he akua welawela, akua pulupulu ahi), ua ne'e hope 'o ua pua'a nei i ka nahele o Ka'uku ma Hilo, he moku ko'olau. Huhu loa na'e 'o Pele i kona kauholo aku, lele 'o ia i kahi o Kamapua'a, a 'o ka ho'opuka aku la no ia o na pu'u ahi ma ko Kamapua'a 'aina uluwehi. He kupaianaha no ka ho'i. No laila, eia 'o Kamapua'a, ke noho nei me ka mana nui a ka launa'ole, puni ho'i i kona mau kinolau: 'o ia no 'o ka puna wai o kona pa la'au, na 'ama'u, a me ka ua. Aia na'e 'o Pele ma hope ona, e ho'oku pu'u ahi ana i ko ia ala hahai 'ana mai i Ka'uku!

'O ka po'o'olelo o nei ki'i palaka ke kahea o ke mele hula no Pele a me Kamapua'a. Ua ha'i 'ia mai la ke mele e pili ana i ko Ka'uku mau pu'u ahi i ho'okumu no ke kaua kaulana o Pele laua me Kamapua'a.

me ke aloha


---

Here sits Kamapua'a, the Hawaiian pig god, pausing for a moment in his conflicts with Pele, hot-blooded goddess of volcanoes. At Ka'uku on the island of Hawai'i were stands of lush rainforest, far from the districts of Puna and Ka'u, eternal fire realm of Pele at Kilauea. In the battles between Kamapua'a, embodying clouds, rain, and lush vegetative growth, and Pele, embodying volcanic power, the pig god retreated to the rainforests of Ka'uku, in the northern, windward district of Hilo, but so hot was Pele's wrath that she pursued, despite being out of her realm, and cinder cones emerged in that lush land. So here again is Kamapua'a, sitting confident among his kinolau (physical manifestations of his mana): springs flowing from the pounding of his war club, ama'u ferns, and rain. Behind comes Pele, raising the cinder cones of Ka'uku in her hot pursuit!

The title of this print is the kahea, or opening call, from a chant in honor of Pele and Kamapua'a, telling the story of the cinder cones of Ka'uku born of the renowned conflict between Pele and Kamapua'a.

with aloha

Views: 537

Comment

You need to be a member of Maoliworld to add comments!

Join Maoliworld

© 2023   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service