I've named this group after the first book on Hawaiian History, by the Lahainaluna scholars (my alma mater). I'm a Hawaiian History teacher at Kamehameha Kapalama, and I'll be writing a Hawaiian History textbook next year (on sabbatical). I'd like to explore the debated areas of Hawaiian History, get leads and spread 'ike to try to uncover our history, much of which is suppressed. Please join me.
Feel free to start new discussion topics, as there are limitless areas to do so in Hawaiian history.
E komo mai kakou!

Views: 194

Replies to This Discussion

He hui hoihoi loa keia. mahalo no ka hookumu ana! Ae o ka puke Ka Mooolelo Hawaii, mai Lahainaluna, kekahi o na puke kaulana loa e pili ana o ka mooolelo Hawaii, mai ka wa mikionali mai. E heluhelu ana au i keia hui e ha'i mikololohua ana mai. Mahalo hou!
'Ohu

What a very interesting group. mahalo for its creation! Yes, that book Ka Mooolelo Hawaii, from Lahinaluna, is one of the famous books on Hawaiian history from missionary times. I will read the fascinating accounts of this group. Thanks again!
'Ohu
kākoʻo! What are those "debated areas" that intrigue you? What sort of HH text are you going to write? Who is your audience? I would love to learn more…
I'm wondering about people's views on the validity of annexation, views of the mahele - there is new information/interpretation on this, as well as other, more basic questions, like the flag debate going on here already..

My text is aimed mainly at high school juniors and seniors, but I'm hoping it could be used in introductory level Hawaiian Studies and history as well. mahalo nui for your interest and support and I hope to hear from you and others soon on some of these questions!

'Umi
Aloha 'Umi
Thanks for starting this group. Please create a logo/pic for it – mahalo.
Ikaika
'O ka puke a'o mo'aukala kuana'ike Hawai'i, ua nele loa! 'O ka'u ninau 'o ia ho'i ka niele no ke kuanaike au e ho'ohana ana i ka haku 'ia o kau puke. E 'imi ana 'oe i ka ho'okahuli i ka mana'o laha no ka lilo 'ana o Hawai'i he kelekoli a laila aku he moku'aina ma lalo o ka mana limanui o 'Amelika ma? A i 'ole, he makemake kou e hapai i ka "issue" 'o ka lilo 'ana 'o Hawai'i he mahele o ia aupuni no waho a ho'ona'auao no na 'ao'ao 'elua o ka mo'olelo? No ka mea, 'o ka kakou mau haumana o nei au, ua hemahema ma ka 'ao'ao heluhelu 'ikepili a kalailai i mea e ho'okumu ai lakou i ko lakou mana'o a kuana'ike iho no no na kumuhana ko'iko'i i ka Hawai'i. I ko'u mana'o, he waiwai loa ina hiki ia 'oe ke 'imi i ala e a'o ai ka haumana i na 'ano no'ono'o 'elua, ke kuana'ike o ko 'Amelika i ka ho'okahuli aupuni mo'i, a me ke kuana'ike Hawai'i o ia wa. Pela paha e ho'oulu 'ia ai ka makau no'ono'o ma ka nana pu i na kumuhana waiwai ia lakou, ia kakou ho'i! Mahalo nui i ka 'imi i keia na ka kakou mau haumana, he nani wale no!
Aloha e Ke'alohi -

mahalo no kau ninau maika'i loa! Nana i keia mea i mea e maopopo i ka'u ike
e pili ana i ke ku'ai hewa ( a me ka 'ao'ao elua):

http://0-www2.hawaii.edu.pugwash.lib.warwick.ac.uk/~hslp/journal/vol2/Umi(HJLP).pdf
Moaukala? Ka! Aue no hoi e.

He huaolelo hou no loko mai o ka manao amelika i haku ia i wahi e lilo ae ai ka manao Hawaii maoli i ko ka poe haole. He huaolelo hou i hana wae ia me ka manao huikau a lapuwale. E hoao ana keia wahi poe nele i ke akamai ole e uhai na keiki o ka aina i ke kapuai wawae o keia mau manu kolea e noho ino ana ma luna o ko kakou lahui, na mamo ponoi o nei paeaina a e hoolilo no hoi i ke ano o na oiwi i poe huikau i kulike ai me ko ka poe haole. Pehea la e ku a noonoo ai ma o ke "kuanaike Hawaii" ina hoi he manao paa kou e hahai wale ae i ke ano kalai ana o ka poe haole i ko lakou moolelo? Pehea la ke ano kanaka? Ua nele anei ka naauao Hawaii? Aole loa!

E hoi paha oe i ka iwikuamoo a hoomaka ma o ka naauao ku i ke kahiko. Ma ia hana wale no e maopopo pono ai ia oe ia mea he "kuanaike Hawaii."

I ola mau na mamo a Haloa ma o ka naauao o nei aina.

Me ka oiaio,
Ihikapalaumaewa
YAY! kumu umi!
you should post stuff up here that will be extra credit on test!
haha
Aloha e 'Umi,
Yep, I know what you mean about the textbook! I'm teaching two Hawaiian history classes at UHM this semester and I've been thinking about how to go about crafting a textbook for the college level courses. We should get together some time, I'm very interested in your process and insights.
Aloha,
Noe
One thing to remember is what my tutu would say, "All historians are correct from the area they come from." Not everything was practiced universally. They were variations of language, customs, habits, etc. Aunty Pilahi told me that there were five basic dialects used in Hawaii. The missionaries eliminated many of the sounds to standardize the language to make it easir on themselves. Thus UH Hawaiian is missionary Hawaiian. Protocols varied as well; depending from what area.

Tane
Definitely true Tane, and I've been reminded of that and in turn, tell people the same thing. What was practiced in your area may not have been the same in the area I'm from. We already see this, this explains the differences in vocabulary with the language and other things.
Pololei - this is one of the reasons I wanted to start these discussions, partly so that it wouldn't become a
Kamehameha-centric history...

RSS

© 2023   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service