Hey everyone...well, I guess it's actually just me right now, but I thought maybe if anyone else joins the group they could introduce themselves and say what their research interests are, that way it might be easier to help people find what they're looking for and we can all get to know each other. I guess I'll start... :)

Aloha, my name is Kamaoli Kuwada. I've researched in the newspapers, at various times: the troublesome transition from Hawaiian to English, Kaluaikoolau, fairy tales translated into Hawaiian, fishing, a little bit about nets, a little about Joseph Poepoe, and some other stuff I can't think of right now. Anyway, if anyone is interested in any of those things, I'd be happy to share.

me ke aloha,
kamaoli

Views: 482

Replies to This Discussion

Aloha mai,

Mahalo Bryan (Kamaoli) for the invitation to join this group. I like to think that I am just beginning my exploration of the Hawaiian language newspapers, just beginning to dive into all that is available. So I guess I'll just mention the few things that I've been researching lately as a way of introducing myself. Oh, and by the way, my name is Emalani Case : )

Well, to start, this year has been declared the year of the paniolo and since I am from the famous ranching town of Waimea on the Big Island, I have been spending some time researching Ikua Purdy and the other cowboys who went to Waiomina one hundred years ago and took first, third, and sixth place in the roping competition. Ua lanakila na keiki o Waimea! On a related note, I am really interested in reading anything that talks about Waimea or Kohala on the Big Island as a means of learning more about my 'aina. I'd be happy to share the little that I have and look forward to hearing what other people are researching.

me ke aloha,
Emalani
Hey Emalani,
Forgot to send this to you. It's from S (he doesn't like me writing his name in these posts...). It's not Ikuwa ma, but it's an interesting paniolo-ish article.

Ka Lahui Hawaii, 12/2/1875, aoao 3.

E KA LAHUI HAWAII; Aloha oe:—
Ke hoike aku nei au ia oe i ka moolelo pokole o ka haule ana o Keoni Parisa ma Kona, Hawaii. Ia'u ma ke Kilauea no Kaawaloa, pae aku la au ma ka Poaha, a halawai pu no au me Keoni Parisa opio me ka olioli, a i ka Poalima ana ae o ke ahiahi, halawai koke no au me ka lono kaumaha, ua nalowale oia. Ma ke kakahiaka Poalima, la — o Nov., pii aku la o Keoni Parisa, me kona mau paniolo ma ka manua, ma uka pono o Honalo, ma Kona, Hawaii i ka hoohuli bipi, mahope o ka aina awakea, hoomaka lakou e hoa i na bipi i kai ma ka pa.
Hoonohonoho aku la oia i na paniolo ona, ma ka akau kekahi a ma ka hema, a oia mawaena ; ua kaawale lakou kekahi me kekahi. Hai mai la kekahi paniolo ana, e malama loa oia ke kokoke aku i ke kumulaau koa e ku mai ana me he la he 2 mile ke kaawale mai a lakou aku, ua huina kupono ia i ko Keoni Parisa alo e iho aku ai. I ka hoomaka ana e alualu i na bipi e hoa i kai, a i ke ahiahi, hui aku la na paniolo elua ma ka pa bipi, aole nae o Keoni Parisa kekahi, aole i haupu mai ka manao haohao ia manawa, ua manao ia, ua hiki koke la oia i ka hale, hiki mai ka elele aole nae i hiki aku, a hoomaka ka imi ana o na kanaka i ua ahiahi Poalima nei a ao ae Poalima.

KONA HAULE ANA.

Oiai lakou e alualu a e hoa ana i na bipi iloko o ke ino a me ka nahelehele, a i ko ia nei kokoke ana aku i ua wahi nei, haule iho la o Keoni Parisa i ka lua meki, he 26 kapuai ke kiekie, ua like me 4 anana me 2 kapuai, ma ka hora 2 P. M. Poalima, make loa ka lio, a i ka pohala ana ae oia nei, ike ae la oia i na eha, i ili iho ma kona kino elua hai ma ka lima, mahope o ke poo a me ke kua. A ma ka po o ua la nei, ke lohe ae la no oia i ke o o na kanaka e imi ana iaia, hoao ae la oia i ke o ana, aole nae he lohe ia, no ka mea, he haiki oluna o ke ana (lua meki), a he hohonu, a ua nawaliwali hoi oia.
O kona ano ia manawa, aohe ona manao e ola ana oia, no ka mea, aohe mea i ike i keia lua hou, o ka lua mua a ke paniolo i kuhikuhi ai iaia, he lua okoa ae no ia ma ia wahi no. Nolaila, wehe ae la oia i ka ili waiho pahi ana, a hoopili i kona lima hai, a wili ae la me ia i na kaulaili o kona pale ili wawae; a pau ia, kahakaha iho la oia me ka apana pohaku i ka la, ka mahina a me ka makahiki i haule ai iloko o ua lua meki nei, me ka hoomanawanui oia i hoao ai e nou iluna, aole nae i hookoia ia iini ana, imi ae la oia i kahi e hiki ai iluna, aole i loaa. Pau ae la ke ao kanaka iaia, moe iho la oia me ka hoomanawanui i ke ko-u o ka pohaku a me ke anu, a i kona pohala ana ae i ke kakahiaka nui, hoomanao ae la oia i ka olelo a na paniolo ana i kuhikuhi mai ai iaia, oia wale no ka lana o kona manao no ke ola; oiai na kanaka e imi ana iaia, komo like iho la ka manao i ua mau paniolo nei e hookolo ma ka meheu o Keoni Parisa, oia lakou i hoonohonoho ai i kinohi, a ua loaa aku la no ia laua malaila. Hooho ae la oia me ka leo olioli loa mai loko ae o ka lua, "Eia no au e Hea, aole au i pilikia loa," a hiki mai la ka nui o lakou.
Ia wa, hookuukuu ia elua keiki ilalo, o Henry Weeks a me Henry Peters, a kau ae la oia iluna mai loko mai o ka pilikia nui, a o kona lio ua make loa, a ua mahunehune nae kona kino. Nani ko ke Akua lokomaikai i kona poe kanaka, oia ka puuhonua ke kokua koke loa i ka wa popilikia. Me ka weli o ka'u penei, ke eehia nei au i keia wahi moolelo walohia pokole, i mea hoomanao no na opio Hawai. Me ka mahalo—owau no he kauwa na ka lehulehu.

EDWARD LILIKALANI.
Honuakaha, Nov. 23, 1875.
Wow! Ua hoihoi no keia. Thanks Bry for sharing. Edward Lilikalani is my 'ohana too!

Lee Ann
Yeah, I remember:) I was just telling S that. He said that Edward Lilikalani wrote to the papers pretty often.
I forgot to introduce myself last time..

Okay, I'm Anuenue Punua and I really haven't done too much research with Hawaiian language newspapers other than what was required of me for my classes.

I'm actually curious to find out history of Waipio Oahu or even the area now known as Mililani Mauka since thats where I'm living now. I know nothing so anything would be helpful.
aloha e Emalani,

I have a whole collection of articles on Ikua Purdy from na nupepa; I was working on this years ago, and got sidetracked by Pele and Hi'iaka. Would be happy to share. malama, ku'ualoha ho'omanawanui
Aloha kakou,
My name is Noelani and I like to do research. I'm teaching Hawaiian history at Manoa in the history department, so I'm interested in finding and generating good primary sources for my students. I am also a PhD candidate in History at Brandeis University trying to teach and write a dissertation. I've worked on Kanikau, grief chants and on the life and writings of Davida Malo. During the last four years I've gotten away from reading newspapers since I was doing coursework in Massachusetts, but I have worked on various indexing and translation projects and would like to continue working with like minded folks in these sources. Aloha,
Noe
Aloha kakou!
My name is Kuulei Higashi Kanahele. My passion lies in Pele literature I've translated Poepoe's version, Kapihenui's version, Bush and Paaluhi's version, and other Pele stories and chants that come my way. I work in Hilo for the Edith Kanaka'ole Foundation and dance with Halau o Kekuhi.
Aloha e Kuulei e,
Wow, must've been pretty neat to translate so many different versions of the "same" story. What kinds of differences did you see between all of them? Since those versions span such a long period of time, what kinds of contexts were they published in? For example, Poepoe very clearly laid out that he was writing the 1905-6 moolelo of Kamehameha in order to inspire Hawaiians to take political power back, learn their history, etc. Were there clear reasons that the Pele stories were being published at the times that they were? Anyway, nice to meet you and if you're interested, we might start reading Hooulumahiehie's version in the Unuhi group.

me ke aloha,
kamaoli
Aloha mai kakou,

ʻO Alohalani koʻu inoa, a he haumāna laeoʻo ʻōlelo Hawaiʻi au ma ke Kula Nui o Mānoa. Ke noiʻi nei au i ka moʻo ma kēlā me kēia wahi no kaʻu pepa laeoʻo.

Alohalani is my name, and I am a graduate student of the Hawaiian language at Mānoa. Iʻm currently doing research on moʻo kupua for my thesis.
Wow, cool. I've been kinda swamped with work and fell behind with the Unuhi group, but hope to jump back in soon :D

As for differences, it's very cool to see different angles that were put into the stories ... hear the Maui take on it, Hawai'i Island take on it. It's also very cool to see the difference in chant lyrics.
Aloha e Keala e,
So how would you isolate articles about hapahaole in the newspaper? Do you just look for articles signed by people you know are mixed or do you have a different strategy? I would imagine that it would be a little tricky to find some stuff on the "everyday hapahaole."

me ke aloha,
kamaoli

RSS

© 2023   Created by Ikaika Hussey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service